Otvárame nový školský rok 2020/2021

Birmovanci
Dňom 11.9.2020 sme spustili prihlasovanie detí MŠ Budmerice do jednotlivých krúžkov, ktorých zoznam bude vyvesený na nástenke v materskej škole. Na nástenke k zoznamom krúžkov uveďte meno a priezvisko dieťaťa v termíne najneskôr do 18.9.2020 (budúci piatok). Taktiež dňom 11.9.2020 sme spustili prihlasovanie detí ZŠ Budmerice do jednotlivých krúžkov, ktoré nájdete v sekcii KRÚŽKY spolu s prihláškou. Vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu pandémie ochorenia COVID - 19 začneme činnosť podľa nových pokynov a usmernení vlády SR.
Read More