V školskom roku 2021/22 pozastavujeme činnosť centra voľného času.