Anglický jazyk

Krúžok určený pre žiakov 1.stupňa. Krúžok je zameraný na konverzobanie, zdokonalovanie a osvojenie si hravým spôsobom základných pojmov angličtiny.

Prihlášku si môžete stiahnuť  TU. Prihlášku je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi v škole.