Anglický jazyk

Home / Anglický jazyk

Krúžok určený pre žiakov 1.stupňa. Krúžok je zameraný na konverzobanie, zdokonalovanie a osvojenie si hravým spôsobom základných pojmov angličtiny.

Prihlášku si môžete stiahnuť TUPrihlášku je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi v škole.

Rozvrh: všetci žiaci sa stretávajú  v utorok  v družine o 13:30