Krúžky pre predškolákov

Home / Krúžky / Krúžky pre predškolákov

ŠPORTOVÝ KRÚŽOK

Lektor: Martina Vatrová

Športový krúžok je zameraný na využitie  voľného času žiakov vo voľnom čase. Žiaci sú vedení k športovej aktivite, zručnostiam, sebaovládaniu a disciplíne. Náplňou športového krúžku je osvojenie si pravidiel jednotlivých hier, naučiť a upevniť si základné herné činnosti jednotlivca a učiť sa správaniu v kolektíve.

 

 

 

FOLKLÓRNY KRÚŽOK                                                                                                   

Lektor: Lenka Krátka

Deti si osvojujú nové pohybové činnosti, rozvíja sa ich hudobné cítenie a výrazové schopnosti. Učia sa hudobno-tanečné hry, ktoré využívajú.

 

 

 

KRÚŽOK ŠIKOVNÉ RUKY   

Lektori: Helena Janošovičová, Jana Štepková

Pri práci na krúžku šikovných rúk využívame najmä kreatívnosť a fanntáziu žiakov. Pozornosť venujeme rôznym druhom techník ako strihanie, lepenie, vyšívanie, maľovanie a pracujeme s ľahko dostupným materiálom ako papier, textil a prírodný materiál. Snažíme sa rozvíjať motoriku, cit pre krásu, ale aj vedieť ako obdarovať svojich blázkych. Žiaci získavajú kladný vzťah k ručným prácam a radosti z tvorivej práce.

 

 

 

DIVADELNÝ KRÚŽOK  

Lektor: Bc. Marta Užovičová

Deti sa na divadelnom krúžku nielen dobre zabavia, ale postupne sa učia zvládnuť základy rétoriky, osvoja si techniky ako ovládať trému a naučia sa bez problémov hovoriť pred skupinou ľudí.       Zvládnutie divadelného krúžku odhalí v dieťati nielen jeho talent, ale aj ovplyvní jeho schopnosť sústredenia, čo mu môže pomôcť nielen na javisku, ale aj pri dosahovaní lepších výsledkov v škole.

 

 

 

ANGLICKÝ KRÚŽOK  

Lektor: Katarína Trebatická

Deti pracujú v dvoch skupinách, maximálny počet detí v jednej je 8-9. Prostredníctvom krúžku si vytvárajú pozitívny vzťah k cudziemu jazyku. Oboznamujú sa hravou formou – prostredníctvom rozmanitých aktivít s niekoľkými frázami, piesňami, básňami v anglickom jazyku.

 

 

Vyplnené prihlášky odovzdajte učiteľke v MŠ Budmerice.

3 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *