Folklórny krúžok

Home / Krúžky / Folklórny krúžok

Deti si osvojujú nové pohybové činnosti, rozvíja sa ich hudobné cítenie a výrazové schopnosti. Učia sa
– hudobno-tanečné hry, ktoré využívajú prirodzený detský prejav,
– základné tanečné prvky – rôzne druhy tanečných krokov,
– tance v určitej choreografii.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU. Prihlášku je potrebné odovzdať do 11.9. 2017 triednemu učiteľovi v škole.

Lektor:  Katka Trebatická

Začiatok krúžku: Rozvrhy na školský rok 2017/2018.