Folklórny krúžok

Deti si osvojujú nové pohybové činnosti, rozvíja sa ich hudobné cítenie a výrazové schopnosti. Učia sa hudobno-tanečné hry, ktoré využívajú prirodzený detský prejav, základné tanečné prvky – rôzne druhy tanečných krokov, tancov určitej choreografii. (lektor Katka Trebatická)

Prihlášku si môžete stiahnuť TU. Prihlášku je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi v škole.

Lektor:  Katka Trebatická