Folklórny krúžok

Home / Krúžky / Folklórny krúžok

Deti si osvojujú nové pohybové činnosti, rozvíja sa ich hudobné cítenie a výrazové schopnosti. Učia sa
– hudobno-tanečné hry, ktoré využívajú prirodzený detský prejav,
– základné tanečné prvky – rôzne druhy tanečných krokov,
– tance v určitej choreografii.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU. Prihlášku je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi v škole.

Lektor:  Katka Trebatická

Rozvrh: všetci žiaci sa stretávajú v pondelky v družine o 13:30