Rozvrhy

ZOZNAM KRÚŽKOV CENTRA VOĽNÉHO ČASU BUDMERICE PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

RYBÁRSKY KRÚŽOK – teoretická a praktická príprava žiakov na lov rýb. Rôzne techniky spôsobu lovu, výlety k rybníkom v okolí Budmeríc. Tento krúžok je určený pre žiakov od 3. ročníka ZŠ. (lektor Mgr. Milan Drgoň)

FOLKLÓRNY KRÚŽOK – Deti si osvojujú nové pohybové činnosti, rozvíja sa ich hudobné cítenie a výrazové schopnosti. Učia sa hudobno-tanečné hry, ktoré využívajú prirodzený detský prejav, základné tanečné prvky – rôzne druhy tanečných krokov, tancov určitej choreografii. (lektor Katka Trebatická)

SKAUTING – dobrodružstvo, ako prežiť v prírode, výlety, partia, zábava.

(lektor Roman Luč)

CESTA RADOSTI bude tento rok zameraný na spoznávanie pútnických miest a kultúrnych pamiatok na Slovensku. Cestovať budeme objednaným autobusom, preto je možné, aby sa jednotlivých výletov zúčastňovali aj rodičia, prípadne starí rodičia. Rozvrh: tento krúžok bude bývať vždy raz za mesiac v sobotu, Katka Šaturová bude rodičov prihlásených detí informovať vždy vopred formou lístkov, ktoré rozdá deťom v škole.

(lektor Katka Šaturová) (krúžok je bezplatný)

ŠACHOVÝ KRÚŽOK – základy hry šachu. Krúžok je určený pre žiakov 1. a 2. stupňa. (lektor Šimon Kostický)

KRÚŽOK ANGLICKÝ JAZYK – krúžok určený pre žiakov 1.stupeň a 5.ročníka ZŠ. Krúžok je zameraný na konverzovanie, zdokonalenie a osvojenie si hravým spôsobom základných pojmov angličtiny.

(lektor Katka Trebatická)

KREATÍVNY KRÚŽOK – kreatívna práca s rôznymi materiálmi, základné techniky kresby a maľovania. Krúžok je určený pre žiakov 1. až 6. ročníka ZŠ.

(lektor Jana Pilátová)

TURISTICKÝ KRÚŽOK – spoznávanie prírodných krás Slovenska. Výlety a turistika do blízkeho okolia, relax v prírode. Krúžok pravidelne raz za mesiac (sobota alebo nedeľa) je určený pre deti a ich rodiny.(lektor Oľga Baxová) (krúžok je bezplatný)

Poplatok na jeden krúžok je 20€/polrok a za ďalšie krúžky 25€/polrok (poplatky a vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa sa prinesú na prvý deň krúžku).

Odhlásenie alebo prihlásenie žiaka počas školského roka je možné iba cez žiadosť, ktorú nájdete na webovej stránke centra voľného času alebo na tel. čísle: 0907 741 324

Bližšie informácie na webovej stránke www.cvc.budmerice.net

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *