Otvárame nový školský rok 2020/2021

Aktuálne
Dňom 11.9.2020 sme spustili prihlasovanie detí MŠ Budmerice do jednotlivých krúžkov, ktorých zoznam bude vyvesený na nástenke v materskej škole. Na nástenke k zoznamom krúžkov uveďte meno a priezvisko dieťaťa v termíne najneskôr do 18.9.2020 (budúci piatok). Taktiež dňom 11.9.2020 sme spustili prihlasovanie detí ZŠ Budmerice do jednotlivých krúžkov, ktoré nájdete v sekcii KRÚŽKY spolu s prihláškou. Vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu pandémie ochorenia COVID - 19 začneme činnosť podľa nových pokynov a usmernení vlády SR.
Read More

Začíname nový školský rok 2019/2020

Aktuálne
Ďakujeme Vám, že ste Vaše dieťa prihlásili na krúžok centra voľného času Budmerice.   Činnosť krúžkov začíname od 1.10. 2019.   V tomto informačnom maily Vám posielam rozvrh jednotlivých krúžkov s miestom a časom prvého stretnutia, ktorý bude fungovať od utorka 1.10.2019. Na prvom stretnutí chceme vyhovieť všetkým prihláseným deťom a stanoviť tak po dohode s Vami a lektormi rozvrh, ktorý bude vyhovovať všetkým. Rybársky krúžok - prvé stretnutie bude v budove školy s lektorom Milanom Drgoňom, ktorý si žiakov sám osloví a  povie základné informácie o fungovaní krúžku. Skauting - všetci žiaci sa stretávajú v sobotu 5.10.2019 pred budovou KVAKU o 9:00 s lektorom Romanom Lučom. Výtvarno-umelecký krúžok - všetci žiaci sa stretávajú vo štvrtok v družine o 13:30 s lektorom Janou Pilátovou. Hudobno - dramatický krúžok - krúžok pre nízku účasť je zrušený, prihlásený žiaci môžu svoj talent rozvíjať vo farskom spevokole, ktorý bude…
Read More
Detský tábor 2020

Detský tábor 2020

Aktuálne, Oznamy
Milí rodičia a deti, Už to tu mááááme! Tábor sa začne v termíne od 13. do 17. júla 2020 v čase od 8:00 do 16:00. Tábor je určený pre deti od 1. do 9. ročníka ZŠ. POZOR! kapacita táboru je 50 detí Celková cena táboru: 75€/dieťa (V prípade  prihlásenia súrodencov platí tzv. ,,súrodenecká zľava" vo výške 5€.) V cene je zahrnutá: desiata, obed, olovrant, neustály pitný režim, pomôcky a materiál pre deti, tričko (ktoré deti budú nosiť v priebehu dňa) a pamätná fotka. Ďalej zabezpečujeme lektorov, animátorov a zdravotníka, ktorý sa budú deťom neustále venovať a taktiež rôzne vecné ceny pre deti. REGISTRÁCIA TU V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:                     scvcbudmerice@gmail.com
Read More