Začíname nový školský rok 2017/2018

Aktuálne
 Činnosť krúžkov začíname od 2.10. 2017.   Rozvrh jednotlivých krúžkov s miestom a časom prvého stretnutia, ktorý bude fungovať od pondelka 2.10.2017. Keramický krúžok - všetci žiaci sa stretajú v piatok o 13:30 v družine s lektorom Ivanom Raždíkom. Rybársky krúžok - výjazdy na miestny a okolitý revír budú bývať každú stredu od 13:30 s lektorom Milanom Drgoňom. Modelársky krúžok - všetci žiaci sa stretávajú v družine vo štvrtok o 13:30 s lektorom Petrom Oscitým. Gitara - všetci žiaci sa stretnú v triede III.B  o 13:30 s lektorom Monikou Cíferskou. Skaut - všetci žiaci sa stretávajú vo štvrtok o 15:00 v družine s lektorom Romanom Lúčom. Zároveň v sobotu 7.10. 2017 budeme prvá skautská výprava, skauti sa stretávajú pred budovou KVAKU o 9:00. O ďalších výpravách vás bude vopred informovať lektor, kontakt 0903173273. Výtvarný krúžok - všetci žiaci sa stretávajú v družine v pondelok o 13:30 s lektorom Betkou Boldišovou. Folklórny…
Read More