Začíname nový školský rok 2019/2020

Ďakujeme Vám,

že ste Vaše dieťa prihlásili na krúžok centra voľného času Budmerice.
 
Činnosť krúžkov začíname od 1.10. 2019.
 
V tomto informačnom maily Vám posielam rozvrh jednotlivých krúžkov s miestom a časom prvého stretnutia,
ktorý bude fungovať od utorka 1.10.2019.
Na prvom stretnutí chceme vyhovieť všetkým prihláseným deťom a stanoviť tak po dohode s Vami a lektormi rozvrh, ktorý bude vyhovovať všetkým.
Rybársky krúžok – prvé stretnutie bude v budove školy s lektorom Milanom Drgoňom, ktorý si žiakov sám osloví a  povie základné informácie o fungovaní krúžku.
Skauting – všetci žiaci sa stretávajú v sobotu 5.10.2019 pred budovou KVAKU o 9:00 s lektorom Romanom Lučom.
Výtvarno-umelecký krúžok – všetci žiaci sa stretávajú vo štvrtok v družine o 13:30 s lektorom Janou Pilátovou.
Hudobno – dramatický krúžok – krúžok pre nízku účasť je zrušenýprihlásený žiaci môžu svoj talent rozvíjať vo farskom spevokole,
ktorý bude aj tento rok nacvičovať spoločný Vianočný program Jasličková pobožnosť. V prípade záujmu sa môžte kontaktovať na Martu Mc Cauley tel.č. 0940395050.
Folklórny krúžok – všetci žiaci sa stretávajú vo štvrtok  3.10. 2019 v družine o 13:30 s lektorom Katkou Trebatickou.
Cesta radosti – –  bude tento rok zameraný na spoznávanie pútnických miest a kultúrnych pamiatok na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku. Z tohoto dôvodu je potrebné, aby Vaše dieťa malo pas. Cestovať budeme objednaným autobusom, preto je možné, aby sa jednotlivých výletov zúčastňovali aj rodičia, prípadne starí rodičia. Krúžok bude pravidelne raz za mesiac, kontaktná osoba Katka Šaturová bude rodičov prihlásených detí informovať vždy vopred formou lístkov, ktoré rozdá deťom v škole.
Anglický jazyk – všetci žiaci sa stretávajú  v pondelok 7.10. 2019 v družine o 13:30 s lektorom Katkou Trebatickou.
Šachový krúžok – všetci žiaci sa stretávajú vo štvrtok  3.10. v družine o 14:00 s lektorom Šimonom Kostickým.
Ak Vám daný čas a deň uvedený v rozpise nevyhovuje, kontaktujte nás telefonicky (0907741324) alebo na tento mail.