Turistický krúžok

spoznávanie prírodných krás Slovenska. Výlety a turistika do blízkeho okolia, relax v prírode. Krúžok pravidelne raz za mesiac (sobota alebo nedeľa) je určený pre deti a ich rodiny.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU.Prihlášku je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi v škole.

(lektor Oľga Baxová)

(krúžok je bezplatný)