Výtvarno – umelecký krúžok

Home / Krúžky / Výtvarno – umelecký krúžok

Základné techniky kresby a maľovania, kreatívna práca s rôznymi materiálmi. Krúžok je určený pre žiakov 1. a 2. stupňa

Prihlášku si môžete stiahnuť TU. Prihlášku je potrebné odovzdať  triednemu učiteľovi v škole.


Lektor:  Jana Pilátová

Rozvrh: všetci žiaci sa stretávajú v stredu  v družine o 14:30