Kreatívny krúžok

kreatívna práca s rôznymi materiálmi, základné techniky kresby a maľovania. Krúžok je určený pre žiakov 1. až 6. ročníka ZŠ.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU. Prihlášku je potrebné odovzdať  triednemu učiteľovi v škole.


Lektor:  Jana Pilátová