Výtvarno – umelecký krúžok

Home / Krúžky / Výtvarno – umelecký krúžok

Základné techniky kresby a maľovania, kreatívna práca s rôznymi materiálmi.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU. Prihlášku je potrebné odovzdať do 11.9. 2017 triednemu učiteľovi v škole.
Lektor:  Alžbeta Boldišová

Začiatok krúžku: Rozvrhy na školský rok 2017/2018.