Skauting

Home / Krúžky / Skauting

Dobrodružstvo, ako prežiť v prírode, výlety, partia, zábava.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU. Prihlášku je potrebné odovzdať  triednemu učiteľovi v škole.


Lektor:  Roman Luč

Rozvrh: v párny týždeň sa všetci stretávajú v sobotu pred budovou KVAKU o 9:00 a v nepárny týždeň sa všetci stretávajú v stredu v družine 13:30.