Skauting

Home / Krúžky / Skauting

Dobrodružstvo, ako prežiť v prírode, výlety, partia, zábava.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU. Prihlášku je potrebné odovzdať do 11.9. 2017 triednemu učiteľovi v škole.
Lektor:  Roman Luč

Začiatok krúžku: Rozvrhy na školský rok 2017/2018.