Cesta radosti

Bude tento rok zameraný na spoznávanie pútnických miest a kultúrnych pamiatok na Slovensku. Cestovať budeme objednaným autobusom, preto je možné, aby sa jednotlivých výletov zúčastňovali aj rodičia, prípadne starí rodičia.

(krúžok je bezplatný)

Prihlášku si môžete stiahnuť TUPrihlášku je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi v škole.

Lektor: Katka Šaturová

Rozvrh: tento krúžok bude bývať vždy raz za mesiac v sobotu, Katka Šaturová bude rodičov prihlásených detí informovať vždy vopred formou lístkov, ktoré rozdá deťom v škole.