Cesta radosti

Home / Krúžky / Cesta radosti

Cestovanie za kultúrnymi a cirkevnými pamiatkami, objavovanie histórie duchovných pamiatok na Slovensku a v našom okolí. Krúžok bude pravidelne raz za mesiac (sobota alebo nedeľa).(krúžok je bezplatný)

Prihlášku si môžete stiahnuť TU. Prihlášku je potrebné odovzdať do 11.9. 2017 triednemu učiteľovi v škole.

Lektor: Katka Šaturová, Monika Cíferská

Začiatok krúžku: Rozvrhy na školský rok 2017/2018.