Cesta radosti

Home / Krúžky / Cesta radosti

Cestovanie za kultúrnymi a cirkevnými pamiatkami, objavovanie histórie duchovných pamiatok na Slovensku a v našom okolí. Krúžok bude pravidelne raz za mesiac (sobota alebo nedeľa). (krúžok je bezplatný)

Prihlášku si môžete stiahnuť TUPrihlášku je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi v škole.

Lektor: Katka Šaturová

Rozvrh: tento krúžok bude bývať vždy raz za mesiac v sobotu, Katka Šaturová bude rodičov prihlásených detí informovať vždy vopred formou lístkov, ktoré rozdá deťom v škole.