Turistický krúžok

Home / Krúžky / Turistický krúžok

Spoznávanie Slovenska – hrady a kultúrne pamiatky. Výlety a turistika do blízkeho okolia, relax v prírode. Krúžok pravidelne raz za mesiac (sobota alebo nedeľa) je určený pre deti a ich rodiny.(krúžok je bezplatný)

Prihlášku si môžete stiahnuť TU. Prihlášku je potrebné odovzdať do 11.9. 2017 triednemu učiteľovi v škole.

Lektor: Oľga Baxová

Začiatok krúžku: Rozvrhy na školský rok 2017/2018.