Herňa

Home / Herňa

Krúžok je určený pre deti 1. a 2. stupňa, čas na krúžku môžu žiaci využiť na hru na kalčete, airhockey, ping-pongu, sú pre nich prichystané rôzne spoločenské hry, výlety. Žiaci môžu stráviť spoločný čas v kolektíve zábavnými aktivitami či už vonku alebo vo vnútri

Prihlášku si môžete stiahnuť TU. Prihlášku je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi v škole.

Lektori: Braňo Kročka a Mária Oscitá

Rozvrh:

Herňa  pre 1.stupeň – všetci žiaci sa stretávajú v piatok  pred budovou starého obecného úradu o 15:00 ( deti, ktoré navštevujú družinu vyzdvihneme v družine o 15:00)

Herňa pre 2.stupeň – všetci žiaci sa stretávajú v piatok pred budovou starého obecného úradu o 15:00