Začíname nový školský rok 2017/2018

Home / Aktuálne / Začíname nový školský rok 2017/2018
 Činnosť krúžkov začíname od 2.10. 2017.
 
Rozvrh jednotlivých krúžkov s miestom a časom prvého stretnutia,
ktorý bude fungovať od pondelka 2.10.2017.

Keramický krúžok – všetci žiaci sa stretajú v piatok o 13:30 v družine s lektorom Ivanom Raždíkom.

Rybársky krúžok – výjazdy na miestny a okolitý revír budú bývať každú stredu od 13:30 s lektorom Milanom Drgoňom.

Modelársky krúžok – všetci žiaci sa stretávajú v družine vo štvrtok o 13:30 s lektorom Petrom Oscitým.

Gitara – všetci žiaci sa stretnú v triede III.B  o 13:30 s lektorom Monikou Cíferskou.

Skaut – všetci žiaci sa stretávajú vo štvrtok o 15:00 v družine s lektorom Romanom Lúčom. Zároveň v sobotu 7.10. 2017 budeme prvá skautská výprava, skauti sa stretávajú pred budovou KVAKU o 9:00. O ďalších výpravách vás bude vopred informovať lektor, kontakt 0903173273.

Výtvarný krúžok – všetci žiaci sa stretávajú v družine v pondelok o 13:30 s lektorom Betkou Boldišovou.

Folklórny krúžok – všetci žiaci sa stretnú v deň a hodinu spolu so všetkými žiakmi prihlásenými na folklórny krúžok Budmeráčik, ktorý je v ponuke krúžkov ZŠ Budmerice.(treba sledovať oznamy v škole)

Cesta radosti – tento krúžok bude bývať vždy raz za mesiac v sobotu, kontaktná osoba Katka Šaturová bude rodičov prihlásených detí informovať vždy vopred formou lístkov, ktoré rozdá deťom v škole.

Turistický krúžok – tento krúžok bude bývať raz za mesiac v sobotu na celý deň cca.od 10 hodiny a podľa aktuálneho počasia na miesta v blízkom okolí. Bližšie informácie Vám pošleme osobne mailom alebo sms. Kontaktná osoba Oľga Baxová (tel.č.0915437923).

Ak Vám daný čas a deň uvedený v rozpise nevyhovuje, kontaktujte nás telefonicky (0907741324) alebo na scvcbudmerice@gmail.com .

Na prvom stretnutí chceme vyhovieť všetkým prihláseným deťom a stanoviť tak po dohode s Vami a lektormi rozvrh, ktorý bude vyhovovať všetkým.